Cách tải Baccarat-Phương pháp 114 Baccarat

Cách tải Baccarat-Phương pháp 114 Baccarat

Cách tải Baccarat-Phương pháp 114 Baccarat

Hotline: (+84) 932 080 820
{关键字}
Tuyển dụng
{关键字}

Nhân viên KCS ( Nhân viên kiểm soát chất lượng sản phẩm)

Date post: 19/10/2017 09:10 AM

- Kiểm tra nguyên liệu trước khi nhập kho, nhập xưởng. - Kiểm tra việc hút nhựa của công nhân công nghệ. - Kiểm tra...
Cách tải Baccarat-Phương pháp 114 Baccarat